ติดต่อเรา

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

65 หมู่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130

โทร.0-42483-033, โทรสาร 0-42483-033, Email : 6431701dla.go.th

——————————————————————————————————————————————
นายธีระวัฒน์  วันวาสี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง                    085-745-9991

นายวีรศักดิ์  ปานา      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง              061-112-4977

นายบัวเรียน  สังวงค์     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง              091-065-0531