การจัดกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิล

      ปิดความเห็น บน การจัดกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิล

วันที่ 19 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ ภายใต้การจัดกงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ” ณ ศาลา SML บ้านโพนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย