การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

      ปิดความเห็น บน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  นายธีระวัฒน์  วันวาสี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม (พุ่มเงิน พุ่มทอง)  ณ บริเวณหอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก โดยมีนายยรรยง  พรมศร เป็นประธานในพิธี