การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

      ปิดความเห็น บน การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยนายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง   ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หองประชุมอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง