การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

      ปิดความเห็น บน การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

 

ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลโพนทอง ร่วมกันทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยการจัดทำ
ถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน