การตั้งจุตรวจเทศกาลสงกรานต์

      ปิดความเห็น บน การตั้งจุตรวจเทศกาลสงกรานต์

นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ออกตรวจเยี่ยมการต้ังจุดตรวจเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์