การตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

      ปิดความเห็น บน การตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

 

วันที่ 10 เมษายน 2564 นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยม จุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ในพื้นที่ตำบลโพนทอง