การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการขยะในชุมชน

      ปิดความเห็น บน การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการขยะในชุมชน

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กองทุนสิ่งแวดล้อมติดตามการดำเนินงานการจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการจัดการขยะภายในพื้นที่ตำบลโพนทอง