การประชาคมการรรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน

      ปิดความเห็น บน การประชาคมการรรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เข้าร่วมประชาคมเรื่องการรับโอนกิจการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 5 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน