การประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

      ปิดความเห็น บน การประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดประชาคมระดับหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี
นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยคณะบริผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเข้าร่วมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนทอง และนำข้อมูลปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน นำมาจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในการประชาคมครั้งนี้