การประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่

      ปิดความเห็น บน การประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ ณ วัดพุทธรังษี บ้านโพนทอง  ตำบลโพนทอง อำเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย