การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก

      ปิดความเห็น บน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก

ในวันที่ 3 มกราคม 2565 นายอำเภอโพธิ์ตากประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองครั้งแรก  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย