การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 (Covid-19)

      ปิดความเห็น บน การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 (Covid-19)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านไร่ และบ้านกาหม หมู่ที 3 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย