การมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้แยกกักตัวที่บ้าน

      ปิดความเห็น บน การมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้แยกกักตัวที่บ้าน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อสม. ได้เดินทางไปมอบถุงชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่แยกกักตัวที่บ้าน จำนวน 7 ครัวเรือนในเขตตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย พร้อมนี้ได้พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน