การมอบผ้าห่มให้กับพี่น้องประชาชนตำบลโพนทอง

      ปิดความเห็น บน การมอบผ้าห่มให้กับพี่น้องประชาชนตำบลโพนทอง

 

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 ธนาคารไทยพาณิชย์ ดำเนินการมอบผ้าห่มให้กับพี่น้องประชาชนพื้นที่ตำบลโพนทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบภัยหนาวให้กับพี่น้องประชาชน