การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลโพนทอง

      ปิดความเห็น บน การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลโพนทอง

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ได้กำหนดจัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว ‍‍ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนท่านใดสนใจจะทำหมันสุนัขและเมว ได้ที่โรงเรียนบ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย