การออกสำรวจความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง

      ปิดความเห็น บน การออกสำรวจความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง

 

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ออกสำรวจผู้ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนองในวันที่ 22 เมษายน 2563 ซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน  บ้านเรือนเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง