การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดฝนตกหนัก

      ปิดความเห็น บน การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดฝนตกหนัก

 

 

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้ออกสำรวจความเสียหายจากกรณีฝนตกหนักหลายวันทำให้น้ำไหลทะลักเอ่อล้นบ้านเรือนประชาชนและเทือกสวนไร่นา  และจากการสำรวจในวันนี้พบว่าสถานการณ์น้ำได้เข้าสู่ภาวะปกติข้าวในนายังสามารถยืนต้นอยู่ได้ไม่ได้รับความเสียหายในส่วนของหมู่บ้านในช่วงที่น้ำไหลทะลักผ่านท่อระบายน้ำเข้าไปใน บ้านม่วง หมู่ที่ 6 และได้ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้นำกระสอบทรายจำนวน 28 ถุงปิดท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าบ้านดอนไผ่
หมู่ที่ 4เพื่อไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน บ้านม่วง หมู่ที่ 6