กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม หน้าโรงเรียนบ้านโพนทอง