กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถนนบ้านกาหม-ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก