กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวามหามงกุฎวิทยมหาราช

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวามหามงกุฎวิทยมหาราช

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายยรรยง พรมศร นายอำเภอโพธิ์ตาก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราช โดยมีนายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเข้าร่วม