กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ

 

 

 

 

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีกิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะสองข้างทาง  ณ บ้านโพนทอง