กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ

 

 

 

 

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายธีระวัฒน์ วันวาสี พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านไร่ ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตัดหญ้าสองข้างทาง เก็บขยะ บ้านไร่ หมู่ที่ 5