กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
วันนี้ (11 เมษายน 2565) นายวิรัตน์ สังวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 2266