กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เช่น ทาสีล้อรถย สร้างฐานต่างๆ  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน