กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความดีด้วยหัวใจ

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความดีด้วยหัวใจ

วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ บริเวณถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก