กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกันดำเนินการจิตกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลโพนทอง