กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ บริเวณตลาดคลองถม บ้านม่วงหมู่ที่ 6