กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

 

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธีรวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับภาคส่วนราชการ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โด