กิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่บาตรทำบญ และกิจกรรมสภากาแฟ

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่บาตรทำบญ และกิจกรรมสภากาแฟ

 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรทำบุญ และกิจกรรม สภากาแฟ ณ ถนนกลางบ้าน
บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 4 และ 6 เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม