กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562  นายธีระวัฒน์  วันวาสี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง