กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง