กิจกรรมรดน้ำขอพระคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมรดน้ำขอพระคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

 

นายสุธีร์ ขวัญทองห้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง รดน้ำขอพรนายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และคณะผู้บริหาร ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565