กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายสุธีร์ ขวัญทองห้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง รดน้ำขอพรนายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และคณะผู้บริหาร ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567