กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล

วันที่ 19 เมษายน 2567 คณะทำงานธนาคารขยะหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินการออกรับซื้อขยะรีไซเคิลกับสมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 1,2 และ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ณ ศาลา SML บ้านโพนทอง หมู่ที่ 10 #ธนาคารขยะหมู่บ้าน เศรษฐกิจสีเขียว