กิจกรรมล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด 19 รับปีใหม่ 2564

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด 19 รับปีใหม่ 2564

 

 

วันที่ 6 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดำเนินการฉีดพ่นยาป้องกันเชื้อโควิด (Covid-19) ในตลาด ในพื้นที่ตำบลโพนทอง