กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

 

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย