กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัดกิจกรรมฯ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก