กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

 

 

วันที่ 3  มิ.ย. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับอำเภอโพธิ์ตาก ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ นิมนต์พระจากวัดราชาฯ จำนวน 10 รูป ในเวลา 09.30 น. และพิธีลงนามถวายพระพร เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยมีข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี