คำแถลงนโยบายของนายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

      ปิดความเห็น บน คำแถลงนโยบายของนายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง