จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ วันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก)

      ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ วันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก)

 

วันที่ 23 กันยายน 2565 ศอ.จอส.พระราชทาน อ.โพธิ์ตาก มอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ วันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก) โดยจัดให้มีการปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น ณ หลังอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง โดยมีนายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เข้าร่วมกิจกรรม