ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ป้องกัน Covid-19

      ปิดความเห็น บน ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ป้องกัน Covid-19

 

นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ฉีดวัคซีนป้องกัน Covdi-19 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ตาก
#เศรษฐกิจต้องเดินหน้า ชาวประชาต้องมีภูมิคุ้มกัน