ชาวตำบลโพนทอง ร่วมกันทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน

      ปิดความเห็น บน ชาวตำบลโพนทอง ร่วมกันทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน

ชาวตำบลโพนทอง ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการดูแลสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะ ถนนหนทาง ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องยั่งยืน