ช่องทางใหม่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในเขตพื้นที่ตำบลโพนทอง ผ่าน📲 LINE @traffyfondue

      ปิดความเห็น บน ช่องทางใหม่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในเขตพื้นที่ตำบลโพนทอง ผ่าน📲 LINE @traffyfondue

แจ้งประชาสัมพันธ์ 📣📣
อบต.โพนทอง บริหารจัดการปัญหาเมืองด้วย Traffy Fondue
✅✅ ช่องทางใหม่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในเขตพื้นที่ตำบลโพนทอง ผ่าน📲 LINE @traffyfondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองโดยนักวิจัยไทย NECTEC สวทช. ท่านสามารถสแกน QR Code ดังรูป เพื่อส่งเรื่องร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือมาให้ อบต. ดำเนินได้เลยคะ #traffyfondue