ซ้อมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

      ปิดความเห็น บน ซ้อมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

 

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก  ร่วมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเขตอำเภอโพธิ์ตาก