ติดต่อเรา

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

65 หมู่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 43130

โทร. 0-42483-033, โทรสาร 0-42483-034,  Email : 6431701dla.go.th


 

  • นายธีระวัฒน์  วันวาสี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง                     085-745-9991
  • นายวีระศักดิ์  ปานา      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง              061-112-4977
  • นายวิรัตน์ ศรีวงค์    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง                   088-5135063