บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

      ปิดความเห็น บน บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

บรรยากาศการรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุปมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 วัน ได้แก่ ผูู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 23 คน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จำนวน 2 คน น (่รับสมัครวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 )