ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก อบต.โพนทอง ปี 2561

      ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก อบต.โพนทอง ปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก อบต.โพนทอง ประจำปีงบประมาณ  2561

โดยมีผู้เสนอราคามาจำนวน 3  ราย  ได้แก่

  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมต่อเต็ม                             เสนอราคา  498,000  บาท
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นจูรี่บึงกาฬ                        เสนอราคา  499,500  บาท
  3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วี.ซี.เอส หนองตายก่อสร้าง   เสนอราคา  500,000  บาท

ประกาศผู้ชนะงานต่อเติมอาคารศูนย์เด็ก

บันทึกต่อรองราคาต่อเติมศูนย์เด็ก

รายงานผลการพิจารณาต่อเติมศูนย์เด็ก