ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบต. และ ส.อบต.

      ปิดความเห็น บน ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบต. และ ส.อบต.

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก ส.อบต.2556