ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดหนองคายใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้”

      ปิดความเห็น บน ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดหนองคายใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้”